frezowanie kominów

Czym jest frezowanie?

Frezowanie kominów to mechaniczne zwiększenie średnicy wewnętrznej części komina w celu poprawy przepływu spalin.

Pamiętaj, że zbyt mały przekrój komina może doprowadzić do zadymiania kotłowni, silnego osmolenia wnętrza pieca, a nawet do groźnych wybuchów następujących zaraz po otworzeniu drzwiczek.
Jeżeli komin posiada zbyt mały przekrój gromadzą się w nim duże ilości sadzy. Po pewnym czasie mogą się one zapalić, co prowadzi do pożaru we wlocie kominowym. To niebezpieczne zjawisko może całkowicie uszkodzić konstrukcje komina, a nawet doprowadzić do pożaru całego domu. Wymiar frezowanego komina powinien uwzględniać warunki bezpieczeństwa pożarowego komina.

Czy frezowanie kominów można wykonać samodzielnie ?

O ile niektóre czynności związane z remontem komina mogliśmy wykonać samodzielnie, o tyle samodzielne frezowanie nie jest możliwe.

Poszerzanie komina wymaga profesjonalnego sprzętu, doświadczenia oraz dużej wiedzy. Ponadto samodzielne działania w tym zakresie są niezgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych art. 3

„Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach”.

Samodzielne frezowanie kominów stoi w sprzeczności z zapisami prawa budowlanego i może wiązać się z karą grzywny. Zatem warto powierzyć tą czynność profesjonalna firma posiadająca uprawnienia – świadectwa kwalifikacyjne do wykonania renowacji przewodu oraz kontroli po jej wykonaniu.

Czy podczas frezowania będzie bałagan w mieszkaniu?

Nie, podczas frezowania nie będzie bałaganu w mieszkaniu. Wszystkie urządzenia podłączone do przewodu kominowego przed wykonaniem prac zostają zabezpieczone. Cały pył pozostaje wewnątrz komina, a po zakończeniu prac jest on usunięty poprzez odkurzacz przemysłowy. Przewód kominowy po wykonaniu frezowania nie jest osłabiony, ponieważ frez kominowy zdejmuje tylko część ściany wewnętrznej tak, aby nie naruszyć konstrukcji komina.

Gdzie będą wykonywane prace podczas frezowania?

Na dachu dostęp do komina jest obowiązkowy, ponieważ wszystkie prace są wykonywane na koronie kominowej. Również konieczny jest dostęp do dolnej części komina w miejscu podłączenia urządzenia grzewczego. Instalator musi mieć wgląd do sprawdzenia całej długości przewodu kominowego, aby wykluczyć możliwość przenikania kurzu do pomieszczeń.

Lepsze frezowanie komina czy budowa nowego?

W większości przypadków budowa nowego przewodu kominowego jest bardzo kosztowna i nieopłacalna. Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie.

Czy można frezować krzywy komin ?

W miejscach załamania przewodu kominowego należy wykonać rozkucie. Jeżeli chcemy uniknąć rozkuwania, należy zastosować technologię elastycznych przewodów kominowych FuranFlex. Eksploatacja przewodów kominowych Przewód kominowy powinien być wybudowany z materiałów atestowanych i dostosowany do odbiornika kominowego (pieca). Powinny mieć odpowiedni wymiar wewnętrzny, być drożny, szczelny i posiadać prawidłową siłę ciągu kominowego. Kominy murowane winny być szczelne przy ciągu kominowym 15 Pa. Nowoczesne urządzenia grzewcze wymuszają ciąg kominowy wentylatorem nadmuchowym (średnio) 25 Pa (a nawet więcej).

Jak wynika z informacji zgłaszanych nam przez użytkowników pieca opalanych opałem stałym, nieczyszczone kominy w okresie kwartału powodują zwiększenie zużycia opału do 30 %. Skutkuje to zachwianiem technologia spalania paliwa, powoduje zwiększenie zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia pożarem sadzy nagromadzonej w kominie.

Użytkowanie zawężonych przewodów kominowych, palenie w piecach niskotemperaturowe, powoduje również ich zawilgocenie czego skutkiem są elementy plam (o barwie ciemnej) na ścianach kominowych , stropach i sufitach w obrębie przewodów kominowych. W tym stanie przewody kominowe powinny być doprowadzone do wymiaru uwzględniając wymagania odbiornika kominowego – pieca. Przewód komin należy uszczelnić odpowiednim wkładem kominowym (jednolitym).