Mieszkasz w Bielsko-Białej bądź w bliskiej okolicy oraz posiadasz w domu przewody kominowe? Jeśli dodatkowo czeka Cię ich kontrola, nie zwlekaj i zgłoś się do nas! Postaw na doświadczony zakład kominiarski, który przeprowadzi nie tylko przegląd przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych, lecz doradzi w przypadku ewentualnej konieczności przeprowadzenia remontu komina czy zastosowania w nich nowego wkładu, a także przeprowadzi odbiór nowego budynku, zatwierdzając bezpieczeństwo systemu kominowego.


Zaproś kominiarza do swojego domu!

 

Przegląd kominiarski

 

Przegląd kominiarski to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale prawnie regulowany obowiązek każdego właściciela nieruchomości czy zarządcy wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Podstawę prawną stanowi tutaj Art. 62 Prawa Budowlanego, definiujący częstotliwość kontroli przewodów kominowych oraz wskazujący mistrza w rzemiośle kominiarskim jako osobę uprawnioną do przeprowadzania kontroli. Aktualny przegląd kominiarski to również jeden z wymaganych dokumentów w przypadku ubezpieczonych budynków.
 

Odbiory kominiarskie budynków

 

Każdy nowo wybudowany budynek do ostatecznego odbioru we właściwym urzędzie potrzebuje m.in. odbioru kominiarskiego. Taki odbiór polega na sprawdzeniu prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych do przewodów kominowych, zgodnie z projektem, decyzją urzędu i przepisami. Kominiarz sprawdza szczelność przewodów kominowych, ciąg kominowy emiterów ciepła i sprawność wentylacji. Wizyta Kominiarza kończy się protokołem kominiarskim, który można dołączyć do pozostałej dokumentacji budynku i jego ostatecznego odbioru.

 

Opinie kominiarskie

 

Nasz Zakład Kominiarski wystawia wszelkiego rodzaju opinie kominiarskie, związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami. Wystawiamy:

 • opinie wstępne i końcowe do gazowni dotyczące możliwości podłączenia gazu do budynku,

 • opinie wstępne i końcowe dotyczące możliwości podłączenia urządzenia grzewczego dofinansowanego w ramach programu „Czyste Powietrze” i innych,

 • opinie dla wspólnot/zarządców/osób indywidualnych o prawidłowości podłączenia urządzenia grzewczego do przewodu kominowego,

 • opinie o nieszczelności przewodów kominowych.

 

Inwentaryzacja przewodów kominowych

 

Inwentaryzacja przewodów kominowych polega na sprawdzeniu stanu technicznego odbiorników kominowych, ich prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych. Kominiarz sporządza rysunek rzutu dachu z naniesieniem szkicu przewodów kominowych. Wszystkie kominy są ponumerowane, a także zostaje określony ich rodzaj, przeznaczenie oraz wymiary. W zależności od celu wykonania inwentaryzacji mogą zostać wytyczone odpowiednie zalecenia.

Potrzebujesz pomocy profesjonalistów w zakresie kominiarstwa? Zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

Do najczęściej wykonywanych przez nas zadań należą usługi kominiarskie uwzględniające przede wszystkim czyszczenie oraz uszczelnianie kominów. Są to niezbędne czynności mające na celu zapewnienie pełni bezpieczeństwa. Równie często realizujemy także montaż wkładów kominowych oraz wszelkiego rodzaju remonty przewodów kominowych. Bez takiego rodzaju działań nie jest możliwe przeprowadzenie profesjonalnej modernizacji komina, a co za tym idzie – zaoszczędzenie na ogrzewaniu czy podwyższenie standardów mieszkaniowych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź pełną listę usług oferowanych przez nasz zakład kominiarski.
 

Oferujemy szeroki zakres prac kominiarsko-budowlanych

 

 • Czyszczenie przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz dymowych.

 • Czyszczenie mechaniczne przewodów dymowych z sadzy szklistej.

 • Udrażnianie przewodów kominowych.

 • Frezowanie kominów.

 • Budowanie kominów izolowanych.

 • Kamerowanie przewodów kominowych.

 • Remontowanie kominów.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych dymowych oraz spalinowych wkładami z najwyższej jakości stali kwasoodpornej.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych dymowych wysokotemperaturowych innowacyjnymi elastycznymi wkładami FuranFlex RWV.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych spalinowych niskotemperaturowych wkładami FuranFlex FF.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, wkładami FuranFlex FF/Ventiflex.

 • Uszczelnianie przewodów kominowych wentylacyjnych metodami typu Alufol.

 • Montowanie systemów kominowych odpornych na pożar sadzy oraz działanie wilgoci w przewodzie kominowym.

 

Uszczelnianie kominów

 

Jako profesjonaliści wiemy, że szczelność przewodów kominowych to podstawa. Mają one za zadanie odprowadzać spaliny z odbiornika kominowego. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, należy zadbać o to, by nie stwarzały zagrożenia pożarowego. Utrata szczelności w przewodzie kominowym osłabia ciąg w kominie, co może doprowadzić do przedostawania się dymu do pomieszczeń. Dlatego też, aby zapewnić sobie komfort mieszkania, a także uniknąć groźnego dla zdrowia i życia zaczadzenia czy pożaru, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą kominiarską, aby zdiagnozować komin pod kątem szczelności. Wyczuwasz dym w swoim domu? Nie zwlekaj i zgłoś się do nas!

Zabezpieczanie przewodów kominowych wkładami ze stali kwaso- i żaroodpornej

 

Uszczelnianie komina poprzez montaż wkładu kominowego to jedno z bezpieczniejszych rozwiązań na usunięcie nieszczelności w kominie. Po montażu wkładu kominowego dym nie przedostaje się do wnętrza pomieszczeń, zostaje on odprowadzony ponad dach. Dodatkowo autem tej metody jest zabezpieczenie przed osadzającym się kondensatem na ścianach komina. Dzieje się to kosztem zmniejszenia przekroju murowanego przewodu kominowego, jednakże wszystko jesteśmy w stanie idealnie dopasować. Do komina o wymiarze 14 × 14 cm możemy zainstalować wkład o średnicy maksymalnie fi 130 mm. Przy kominach opalanych gazem taka średnica jest wystarczająca, natomiast w przewodach dymowych może okazać się zbyt mała Także rodzaj wykorzystanej stali jest dostosowany do konkretnego typu przewodu kominowego. Gwarancja na wkłady metalowe wynosi od 36 mies. do 5 lat.

Uszczelnienie przewodów kominowych elastycznymi wkładami FuranFlex

 

System kominowy FuranFlex® jest najnowocześniejszą metodą uszczelniania przewodów kominowych. Nasz zakład kominiarski jest w stanie pomóc wdrożyć to rozwiązanie, pomagając przy projektowaniu i renowacji przewodów kominowych w obiektach budowlanych. Elastyczne wkłady kominowe są idealnym produktem do uszczelniania przewodów kominowych o zmiennym wymiarze wewnętrznym. Wkład montowany jest bez rozkucia przewodów kominowych. Co więcej, montaż odbywa się w ciągu jednego dnia – szanujemy czas klienta. Wkład kominowy do przewodów wentylacyjnych i spalinowych posiada 25 lat gwarancji producenta, a do przewodów dymowych 10 lat.

Zalety uszczelniania przewodów kominowych w technologii FuranFlex

 

Ogromną zaletą naszego montażu jest dokładność, ale także szybkość – zajmuje bowiem tylko 1 dzień. Rozkuwamy ścianę komina tylko w miejscu montażu odbiornika kominowego, dzięki czemu unikamy zwężenia wnętrza przewodu kominowego. Stosowany przez kominiarzy Termo Komin system montażu nadaje się również do kominów krzywych – przewód kominowy czyści się tradycyjną metodą.

Eksploatacja przewodów kominowych

Przewód kominowy powinien być wybudowany z materiałów atestowanych i równocześnie dostosowany do odbiornika kominowego (pieca). Powinien mieć odpowiedni wymiar wewnętrzny, być drożny, szczelny i mieć prawidłową siłę ciągu kominowego. Co więcej, kominy murowane muszą wykazywać się pełną szczelnością przy ciągu kominowym 15 Pa.

Nowoczesne urządzenia grzewcze wymuszają ciąg kominowy wentylatorem nadmuchowym o średniej wartości ciśnienia wynoszącej 25 Pa, a nawet i większej. Jak wynika z informacji zgłaszanych nam przez użytkowników pieców opalanych paliwem stałym, nieczyszczone kominy w okresie kwartału powodują zwiększenie zużycia opału do 30%. Przyczynia się to do pogorszenia się procesu spalania, powoduje zwiększenie zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia pożarem sadzy nagromadzonej w kominie.

Użytkowanie zawężonych przewodów kominowych czy palenie w piecach niskotemperaturowych powoduje również ich zawilgocenie. Powoduje to powstawanie plam (o ciemnej barwie) na ścianach kominowych, stropach czy sufitach w obrębie przewodów kominowych. W takiej sytuacji przewody kominowe powinny być doprowadzone do wymiaru uwzględniającego wymagania kotła grzewczego. Przewód należy uszczelnić odpowiednim wkładem kominowym (jednolitym).

 

FREZOWANIE KOMINÓW

 

Czym jest frezowanie?

Frezowanie kominów to mechaniczne zwiększenie średnicy wewnętrznej części komina w celu poprawy przepływu spalin.

Pamiętaj, że zbyt mały przekrój komina może doprowadzić do zadymiania kotłowni, silnego osmolenia wnętrza pieca, a nawet do groźnych wybuchów następujących zaraz po otworzeniu drzwiczek. Jeżeli komin posiada niedostatecznie szeroki przekrój, gromadzą się w nim duże ilości sadzy. Po pewnym czasie mogą się one zapalić, co prowadzi do pożaru we wlocie kominowym. To niebezpieczne zjawisko może całkowicie uszkodzić konstrukcję komina, a nawet doprowadzić do pożaru całego domu. Z tego powodu też wymiar frezowanego komina powinien uwzględniać warunki bezpieczeństwa pożarowego komina.

Czy frezowanie kominów można wykonać samodzielnie?

O ile niektóre czynności związane z remontem komina mogliśmy wykonać samodzielnie, o tyle frezowanie wykonane na własną rękę nie jest możliwe.

Poszerzanie komina wymaga profesjonalnego sprzętu, doświadczenia oraz dużej wiedzy. Ponadto działanie w tym zakresie osób bez uprawnień jest niezgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych art. 3. Brzmi ono następująco: „Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach”.

Samodzielne frezowanie kominów stoi w sprzeczności z zapisami prawa budowlanego i może wiązać się z karą grzywny. Zatem warto powierzyć tę czynność profesjonalnej firmie. Wszyscy nasi kominiarze są doskonale wyszkoleni oraz mają specjalistyczne uprawnienia – otrzymali świadectwa kwalifikacyjne do wykonania renowacji przewodu oraz kontroli po jej wykonaniu.

Czy podczas frezowania będzie bałagan w mieszkaniu?

Jako profesjonalny zakład kominiarski gwarantujemy najwyższą jakość usług, dlatego też dbamy o zapewnienie czystości podczas frezowania komina. Wszystkie urządzenia podłączone do przewodu kominowego przed wykonaniem prac zostają zabezpieczone. Cały pył pozostaje wewnątrz komina, a po zakończeniu prac jest on usunięty poprzez odkurzacz przemysłowy. Co również istotne, przewód kominowy po wykonaniu frezowania nie jest osłabiony, ponieważ frez komina zdejmuje tylko część ściany wewnętrznej tak, aby nie naruszyć jego konstrukcji.

Gdzie będą wykonywane prace podczas frezowania?

Dostęp do komina na dachu jest konieczny, ponieważ wszystkie prace są wykonywane na koronie kominowej. Obowiązkowo należy również udostępnić dolną część komina w miejscu podłączenia urządzenia grzewczego. Instalator musi mieć wgląd do sprawdzenia całej długości przewodu kominowego, aby wykluczyć możliwość przenikania kurzu do pomieszczeń.

Co jest lepsze: frezowanie komina czy budowa nowego?

W większości przypadków budowa nowego przewodu kominowego jest bardzo kosztowna i nieopłacalna, jednakże do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie, rozpatrując wszystkie za i przeciw.

Czy można frezować krzywy komin?

W miejscach załamania przewodu kominowego należy wykonać rozkucie. Jeżeli chcemy uniknąć rozkuwania, należy zastosować technologię elastycznych przewodów kominowych FuranFlex.

 

Nasze usługi kominiarsko-budowlane

 

Kominiarz bielsko zdjęcie kominów

Jesteśmy specjalistyczną firmą oferująca szeroki zakres usług związanych z kominiarstwem w Bielsku-Białej oraz na terenie Śląska i Małopolski. Oferujemy najnowsze rozwiązania technologiczne – jesteśmy oficjalnym dystrybutorem elastycznych wkładów kominowych w technologii FuranFlex. O układach kominowych wiemy wszystko! Dlatego też uporamy się z każdym problemem związanym z nimi. Przekonaj się, że masz do czynienia ze specjalistami w swojej dziedzinie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kontakt

Zakład Kominiarski Termokomin
43-300 Bielsko-Biała, Michała Grażyńskiego 108


https://termokomin.pl/
tel. +48 533 330 062 / +48 695 129 579
email:  biuro@termokomin.pl

Kominiarz
Bielsko-Biała

 

 

 

 

ZADBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

 

Usługi kominiarskie – uszczelnianie kominów, wkłady kominowe

Skontaktuj się z nami !

Kominiarz bielsko pas

Kim jesteśmy?

Kominiarz bielsko strzałka

Jak kominiarz, to tylko z Termo Komin!

 

Wszystkie materiały i technologie, których używamy podczas wykonywania usług, posiadają aprobatę techniczną oraz atesty. Dzięki długoletniemu doświadczeniu realizujemy wszystkie zlecenia na najwyższym poziomie, także te o dużym stopniu skomplikowania. Do każdego klienta zawsze podchodzimy indywidualnie.

Prace przez naszych specjalistów są wykonywane terminowo oraz rzetelnie. Posiadamy stałe grono współpracujących z nami klientów, którzy są zadowoleni z naszych usług. Kadra pracownicza zdobyła wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technik kominowych – a wszystko pod nadzorem Mistrzów Kominiarskich.

kominiarz bielsko guzik

Przeglądy kominiarskie oraz odbiory budynków

kominiarz dym
Kominiarz Bielsko-Biała komin